Skip to Content

Kua whakarewahia Te Kahu Raunui

The Sport Integrity Commission Te Kahu Raunui has launched

Kua whakarewahia Te Kahu Raunui

The Sport Integrity Commission Te Kahu Raunui has launched

09 July 2024

Kua whakarewahia tētahi hinonga Karauna motuhake e hou ana i Aotearoa – arā ko Te Kahu Raunui, tētahi Kōmihana Tākaro mō te Ngākau Pono.

E hāngai ana ‘Te Kahu’ ki te kākahu Maori. E tohu ana te ‘Raunui’ i te whānui me te roa o ngā haepapa e whāia nei e te Kōmihana kia tutuki i a rātou e whakahaumaru ana i ngā kaitākaro. I ahu mai tēnei ingoa i ngā mahi whakaritenga ki te taha o te rōpū tohutohu Māori, o Te Ope Tāmiro.

Ko te whāinga matua o te Kōhimana ko te mātua whakarite kia haumaru, kia matatika hoki te ao tākaro i Aotearoa nei. Nā runga i tērā, kua panonihia te āhuatanga o te whakautu i ngā raruraru e pā ana ki te ngākau pono, te haumaru, me te matatika, arā, ko ēnei e whai ake nei:

  • Kua whakaurua mai te Sport and Recreation Complaints and Media Service o mua ki roto i te Kōmihana.
  • Kua whakaurua mai ki roto i te Kōmihana ko ngā ratonga ātete-pūroi tae ana ki te whakamātau me te whakaako, me ērā atu o ngā āheinga i whakahaerehia e Drug Free Sport NZ i mua rā.
  • Ka kitea ki runga i te paetukutuku a te Kōmihana ko ngā tohutohu me ngā akoranga mō te ngākau pono nā Sport NZ i whakarite i mua rā ki runga i tana Integrity Portal.

Kei konei te Kōmihana hei āwhina i ngā whakahaere tākaro ki te whakapakari ake i tō rātou aroā me tō rātou mōhiotanga ki te ngākau pono.

Ka taea hoki e te Kōmihana te tautoko te whakahaere me te whakautu i ngā take ngākau pono. Arā, ko ētahi o aua take ko ēnei: te ātete-pūroi, te whakaweti me te whakatīwheta, te whakahāwea, te whakahaumaru tamaiti me te rāwekeweke whakataetae.

Ka taea e ngā whakahaere tākaro, me āhei hoki rātou ka tika, te whakatau ngā amuamu ka tukua ki a rātou, engari ka taea hoki e te tangata te whakapā atu ki te Kōhimana mēnā e hiahia ana he tautoko anō.

Kei te pai noa iho te haere tōtika atu a ngā kaitākaro me ngā tāngata katoa e mahi ana i te ao tākaro ki te Kōmihana.

Haere atu ki te pae tukutuku hou a te Kōhimana ki sportintegrity.nz waea rānei ki te 0800 378 437 mō ētahi atu kōrero me ētahi rauemi. Tēnā koa:

  • Whakahouhia ō paetukutuku me ō kōrero mā ngā mema. Whakakapia ngā kōrero ki runga i te SRCMS me Drug Free Sport NZ ki ō pārongo whakapā mā te Kōmihana.
  • Kia whaiwhakaaro ki te whakahou i ō kaupapehere me ō aramahi. Ka taea e ngā tāngata katoa i te ao tākaro – ngā kaitākaro, ngā tūao, ngā āpiha, ngā kaiwhakaako me ngā kaiwhakahaere – te whai āwhina mō ngā take ngākau pono i ngā wā katoa mā te toro atu ki sportintegrity.nz, mā te waea rānei ki 0800 378 437.

The new Sport Integrity Commission Te Kahu Raunui has launched

A new independent Crown entity has launched in Aotearoa New Zealand - the Sport Integrity Commission Te Kahu Raunui.

Te Kahu draws reference to the Māori kākahu, or cloak. Raunui symbolises the broad breadth and far-reaching responsibilities that the Commission aims to fulfil in safeguarding participants. This concept emerged through establishment work alongside the Māori advisory group, Te Ope Tāmiro.

The Commission’s purpose is to ensure sport and recreation in Aotearoa New Zealand is safe and fair. That means there are changes in the way integrity, safety and fairness issues are dealt with in New Zealand as follows:

  • The former Sport and Recreation Complaints and Mediation Service (SRCMS) is now part of the Commission.
  • Anti-doping services including testing and education and all the functions previously handled by Drug Free Sport NZ are now part of the Commission. 
  • Integrity guidance and education previously provided by Sport NZ via its Integrity Portal can now be found on the Commission website.

The Commission is here to help organisations in sport and recreation improve their awareness and understanding of integrity.

The Commission can also assist in the management and response to integrity issues. That may include and is not contained to: anti-doping, bullying and harassment, discrimination, child safeguarding and competition manipulation.

Sport and recreation organisations can and should continue to handle complaints they receive, but you can contact the Commission should you need further support.

Participants, athletes and those involved in delivering sport and recreation can go straight to the Commission.

You can visit the Commission’s new website at sportintegrity.nz or call 0800 378 437 for more information and resources. Please be sure to:

  • Update your websites and member information. Replace information on the SRCMS and Drug Free Sport NZ with contact details for the Commission.
  • Consider updating your policies and procedures. Anyone involved in sport and recreation - athletes, volunteers, officials, coaches and managers - can get help with integrity matters at any time by visiting sportintegrity.nz or calling 0800 378 437.

If you require an accessible version of any content on the site please contact us and we will be happy to assist.

Get Active
Find a sport or recreation activity
Browse Directory
Sport NZ
Who we are and what we do
ABOUT US
Funding
Information on funding
BROWSE FUNDING
Stay updated
Me whakahoutia

Sign up to our regular newsletters that connect Sport NZ to all those involved in the play, active recreation and sport sector.

burger close icon

Stay updated

Me whakahoutia

Keep up-to-date with news, events, and initiatives across the play, active recreation and sport sector.
No thanks