Skip to Content

Kia Hīanga, Sport NZ Ihi Aotearoa Play Plan 2022-2025

Kia Hīanga, Sport NZ Ihi Aotearoa Play Plan 2022-2025

Kia Hīanga

E takoto ana i roto i a Kia Hīanga, Te Mahere Tākaro o Ihi Aotearoa 2022-2025 ko te whāinga kākanorua o Ihi Aotearoa mō te tākaro ki Aotearoa, me te aro atu i ngā tau 2022 ki te 2025 ki te tākaro a ngā tamariki e 5-12 ngā tau i roto i tētahi horopaki kākanorua.

E ū ana a Ihi Aotearoa ki ētahi mahi kei roto i a Kia Hīanga hei whakapai ake i te kounga o ngā wheako, o ngā āheitanga me te tautoko mō te tākaro, hei whakawhanake ake hoki i te Pūnaha Tākaro o Aotearoa. 

E whakapono ana a Ihi Aotearoa he take nui whakaharahara tētahi tūāpapa kākanorua e pakari ana ki te tuakiri ā-motu, me te hauora ā-motu o Aotearoa, nā reira e whakamahi ana a Kia Hīanga i a Māui Hīanga hei anga tūāpapa, kia whai āhuatanga, kia whai take, kia whai whakaaro hoki ō mātou takohanga me ā mātou mahi.

E hono pū ana a Kia Hīanga ki Te Aho, Sports NZ Māori Action Activation Plan. Mā tēnei hononga mātou e uru ai ki te haerenga ki te tāmata tonu, ki te whakaora tonu, ki te taumanu tonu i te tākaro, mā te hono atu ki ngā tāngata whenua, me ngā tāngata whenua, mā ngā tāngata whenua hoki i ngā taumata katoa, mā tētahi ara ahurea e tino motuhake ana.

Mā te hīanga, ka tipu te tamaiti
By being mischievous, the child will grow

(Nā Moana-Lee Raihania, 2022)

Ko te ingoa o tēnei mahere, ko Kia Hīanga, i whakaaweawetia e te tūranga o ngā tamariki ki te rapu roherohe mā roto i te tākaro. He rite tonu te whakahāngai i te kupu ‘hīanga’ ki te āhua nanakia, te āhua haututū, te āhua mahira, te āhua whakatoi, me te āhua wehikore o te tākaro, ā, e whakaaturia ana ki roto i te whakatauākī o runga nei. E noho tangata whenua ana ēnei waiaro me ēnei whanonga ki roto i ā tātou tamariki, ā, he mea waiwai ēnei i a rātou e ako ana i ō rātou tūranga ki roto i tēnei ao.

He mihi

E rere ana ngā mihi whakamānawa ki ngā tāngata katoa o te ao Māori e mahi ana ki waho o Ihi Aotearoa mō rātou i āwhina mai i te waihangatanga o te mahere nei.

Kei te mihi hoki ki tō mātou rōpū ā-roto – arā ki te Rautaki Māori – mō te nui o tā rātou tautoko, inarā, mō tā rātou whakaingoa i te mahere, me tā Moana-Lee Raihania takoha mai i te whakataukī.

Ka mutu, e mihia ana te whaipainga, ngā whakapau kaha, me te mātauranga matawhaiaro i tukuna mai ki te Play Unit e Nikki Penetito-Hemara i tana tūranga hei mema o te Play Unit, i tana tūranga hoki hei kaituhi tuarua, e mihia ana hoki a Neavin Broughton mō tāna takoha i a Māui Hīanga, mō tāna whakahaere ā-whakaaro anō. Ngā mihi nui ki a koutou katoa.

Kia Hīanga

Kia Hīanga, Sport NZ Ihi Aotearoa Play Plan 2022-2025 sets out Sport NZ's bicultural vision for play in Aotearoa New Zealand, with the focus over 2022-2025 on play for tamariki 5–12 years of age in a bicultural context.

Kia Hīanga includes a series of actions that Sport NZ Ihi Aotearoa has committed to, to improve the quality of experiences, opportunities and support for play and further develop the Aotearoa Play System.

Sport NZ believes a strong bicultural foundation is critical to Aotearoa New Zealand's national identity and wellbeing, therefore Kia Hīanga uses Māui Hīanga as the foundational framework to give shape, reason and rationale to our commitments and actions.

Kia Hīanga links strongly to Te Aho, Sport NZ Māori Activation Plan. Through this connection, we will join the journey to continue the restoration, revitalisation, and reclamation of Tākaro, through, with and by tangata whenua at all levels and through a very distinctive cultural pathway.

Mā te hīanga, ka tipu te tamaiti
By being mischievous, the child will grow

(Moana-Lee Raihania, 2022)

The name of this plan, Kia Hīanga, is inspired by the role of tamariki in exploring boundaries through play. Hīanga is often associated with the nanakia (tricky), haututū (mischievous), curious, cheeky and fearless nature of play and is reflected in the whakatauākī above. These attitudes and behaviours are inherent in our tamariki and are vital as they learn their place in this world.

Acknowledgements

We would like to acknowledge and thank all those from across Maoridom outside of Sport NZ that have contributed to the development of the plan.

We also give a special thanks to our internal roopu – Rautaki Māori – for their large contribution, particularly naming plan and the whakatoki gifted by Moana-Lee Raihania.

Finally, we recognise the value, efforts and personal knowledge shared to the Play Unit by Nikki Penetito-Hemara, both as a member of the Play Unit and as co-author, and Neavin Broughton for his gift of Maui Hīanga and overall thought leadership. Nga Mihi to you all.

Related content
Related content

If you require an accessible version of any content on the site please contact us and we will be happy to assist.

Get Active
Find a sport or recreation activity
Browse Directory
Sport NZ
Who we are and what we do
ABOUT US
Funding
Information on funding
BROWSE FUNDING
Stay updated
Me whakahoutia

Sign up to our regular newsletters that connect Sport NZ to all those involved in the play, active recreation and sport sector.

burger close icon

Stay updated

Me whakahoutia

Keep up-to-date with news, events, and initiatives across the play, active recreation and sport sector.
No thanks