Skip to Content

Kua pānui a Ihi Aotearoa i tētahi hinonga kāwanatanga hou

e kīia nei ko Te Taumata Māori

Kua pānui a Ihi Aotearoa i tētahi hinonga kāwanatanga hou

e kīia nei ko Te Taumata Māori

17 March 2023

Pānui Pāpāho 

Nō te rangi tonu nei, ka pānui atu a Ihi Aotearoa i te mematanga tuatahitanga o Te Taumata Māori – tētahi hinonga ka āwhina ki te whakahaere i a Ihi Aotearoa me High Performance Sport New Zealand (HPSNZ) i a rāua e koke ana ki te whakatutuki i ō rāua takohanga ki Te Tiriti.

Ko te whakatūnga o Te Taumata Māori tētahi taunaki nō te Governance and Organisational Structure Review motuhake i whakaotia i te tau 2021, arā, ki te whaikupu i tētahi tauira whakahaere arotau hei whakatutuki pai i ngā whāinga rautaki o Ihi Aotearoa me HPSNZ.  

Ka hoatu e Te Taumata Māori ētahi tohutohu whaihua mō Te Tiriti o Waitangi me te ao Māori kia pai ake ai ngā huanga hauora Māori. Kei Te Taumata Māori ko ētahi haepapa whakatau mō te haumitanga Māori, ā, ka whakaurua te rōpū ki ngā mahi tohutohu me te tautoko i ngā whakataunga rautaki me ngā whakataunga haumitanga e hāngai ana ki te hauora Māori huri noa i a Ihi Aotearoa me ōna rōpū.

Ko ngā mema e rima o te Taumata Māori tuatahi ko:

Karen Vercoe (Tiamana) Ngāti Pikiao, Ngāti Mākino
Whaimutu Dewes, Ngāti Porou, Ngāti Rangitihi
Dame Hinewehi Mohi DNZM, Ngāti Kahungunu, Ngāi Tūhoe
Sarah Hirini NZOM, Ngāti Kahungunu
Rāniera (Daniel) Proctor, Ngāti Uepohatu, Ngāi Tamanuhiri, Ngāti Porou

Ko tā te Tiamana o ngā poari o Ihi Aotearoa me HPSNZ, ko tā Bill Moran, ko te whakatūnga o Te Taumata Māori e whakaata ana i tētahi takohanga ki te whakanui, ki te whakamaranga hoki i te mana o Te Tiriti.

“E mōhio ana a Ihi Aotearoa me ōna rōpū, ka whakatinana a Aotearoa i tōna pitomata katoa i roto i te rāngai mō te Tākaro, te Korikori, me te Hākinakina, ā te wā e taea ai e te Māori te whakauru me te whakatutuki i runga i tōna ake mana.

“Mā te whakatūnga o Te Taumata Māori e āwhinatia ai te whakatipu i tētahi hononga tūturu ki te Māori, e āwhinatia ai hoki te whakatipu whakapono i waenganui i ō mātou hoa haere Māori kia toitū ai ngā huanga mō te Māori.”

“I te mutunga iho, ka nui ake tō mātou papanga ā-rōpū”.

Ko Karen Vercoe tētahi mema o te poari o Ihi Aotearoa, ko ia hoki te tiamana tuatahi o Te Taumata Māori, ā, hei tāna, he hōnore nui tēnei tūranga.

“E hīkaka ana ahau ki te mahi ngātahi me ētahi mātanga i a mātou e aro ana ki te tautoko i ō tātou tāngata ki te whiwhi i ngā huanga kounga i te rāngai mō te Tākaro, te Korikori, me te Hākinakina.

“Ko te Taumata tētahi kokenga whakahirahira i tīmata mai i ngā moemoeā me ngā wawata o ō tātou rangatira kua riro ki te pō.

“Ahakoa he whakahirahira tēnei, he kokenga iti noa iho i te haerenga ki tētahi hononga Te Tiriti tūturu, ki te whakatutuki hoki i te tino rangatiratanga me te mana motuhake.”

Kei waenga i te toru me te rima te nama o ngā mema o Te Taumata Māori i ngā wā katoa, ā, me kaua e iti iho i te whā ngā hui ka whakahaerehia e rātou i ia tau. Ka kuhu atu hoki rātou ki ngā hui ā-tau a ngā poari o Ihi Aotearoa me HPSNZ.

“Kei ngā mema katoa o Te Taumata Māori hou ko te manawanui ki te whakapai ake i te hauora mō ngā tāngata katoa o Aotearoa, mā roto i te hākinakina, te korikori, me te tākaro; me te aronga pū hoki ki Te Tiriti me ngā kaupapa e hāngai ana ki te Māori. E ngākau titikaha ana mātou, kei roto a Ihi Aotearoa me HPSNZ i ngā ringa pai rawa atu mō te mahi nei,” te kī a Bill Moran.

KUA MUTU  

He kōrero mā ngā kaiwhakatika:

Nō te Noema o 2022 ka whakaetia e te Poari o Ihi Aotearoa te Tūtohinga mō te Taumata Māori. Pānuihia te tūtohinga ki konei.

Ngā haurongo mō ngā mema o te poari

E haepapa ana te Taumata Māori mō te aroturuki me te arowhānui i tā Ihi Aotearoa Te Pāke o Ihi Aotearoa me Te Aho a Ihi Aotearoa, te pou tarāwaho huanga Māori me te mahere whakatinana. 

Kaimahi Pāpāho:  

Michelle Pickles
Michelle.pickles@sportnz.org.nz 
021 833 244 


Sport NZ announces new governance entity Te Taumata Māori

Media Release

Sport NZ has today announced the inaugural membership of Te Taumata Māori - an entity that will provide leadership for both Sport NZ Ihi Aotearoa and High Performance Sport New Zealand (HPSNZ) as they work towards achieving their Te Tiriti commitments.

The formation of Te Taumata Māori was one of the recommendations of the independent Governance and Organisational Structure Review undertaken in 2021, to recommend a fit for purpose operating model to effectively deliver the strategic visions of Sport NZ and HPSNZ. 

Te Taumata Māori will provide valuable guidance on Te Tiriti o Waitangi and Te Ao Māori to improve Māori well-being outcomes. Te Taumata Māori will have decision making responsibilities for Māori investment and will be involved in providing advice and supporting decisions around strategy and investment across the Sport NZ Group that relate to Maori well-being.

The five members of the inaugural Taumata Māori are:

Karen Vercoe (Chair), Ngāti Pikiao, Ngāti Mākino
Whaimutu Dewes, Ngāti Porou, Ngāti Rangitihi
Dame Hinewehi Mohi DNZM, Ngāti Kahungunu, Ngāi Tūhoe
Sarah Hirini NZOM, Ngāti Kahungunu
Rāniera (Daniel) Proctor, Ngāti Uepohatu, Ngāi Tamanuhiri, Ngāti Porou
Chair of both the Sport NZ and HPSNZ boards, Bill Moran, says establishing Te Taumata Māori reflects a commitment to honour and uphold the mana of Te Tiriti.

“Sport NZ Group recognises that Aotearoa will realise its full potential in the Play, Active Recreation and Sport sector when Māori are able to participate and succeed as Māori.

“The introduction of Te Taumata Māori will help foster an authentic partnership with Māori, build trust with our Māori partners and stakeholders to deliver sustainable outcomes for Māori.”

“Ultimately this will lead to greater organisational accountability.”

Sport NZ board member Karen Vercoe is the inaugural chair of Te Taumata Māori, and says the role is an honour and a privilege.

“I am looking forward to working alongside high calibre people, as we look to support our people to experience quality outcomes in the Play, Active Recreation and Sport sector.

“The Taumata is a significant milestone that began with dreams and aspirations of our Rangatira who have now passed on.

“While it is significant, it is a small step toward a true Te Tiriti partnership and achieving Tino Rangatiratanga and Mana Motuhake.”

Te Taumata Māori will have between three and five members at all times and will hold their own hui at least four times a year. They will also engage in annual meetings with the Sport NZ Ihi Aotearoa and HPSNZ boards.

“The members of the new Taumata Māori share a dedication to improve the wellbeing of everyone in Aotearoa through sport, active recreation and play, with a strong focus on Te Tiriti, and matters relevant to Māori. We are confident that Sport NZ and HPSNZ are in the best possible hands,” says Bill Moran.

ENDS 

Notes to editors: 

The Sport NZ Board agreed the Charter for Taumata Māori in November 2022. Read the charter here.

Board Member Bios

Taumata Māori are responsible for the monitoring and oversight of Sport NZ’s Te Pāke o Ihi Aotearoa and Te Aho a Ihi Aotearoa, the Māori outcomes framework and activation plan. 

Media Contact: 

Michelle Pickles
Michelle.pickles@sportnz.org.nz 
021 833 244 

If you require an accessible version of any content on the site please contact us and we will be happy to assist.

Get Active
Find a sport or recreation activity
Browse Directory
Sport NZ
Who we are and what we do
ABOUT US
Funding
Information on funding
BROWSE FUNDING
Stay updated
Me whakahoutia

Sign up to our regular newsletters that connect Sport NZ to all those involved in the play, active recreation and sport sector.

burger close icon

Stay updated

Me whakahoutia

Keep up-to-date with news, events, and initiatives across the play, active recreation and sport sector.
No thanks