Skip to Content

Te Tiriti o Waitangi

Treaty of Waitangi

Te Tiriti o Waitangi
E ū ana a Ihi Aotearoa ki te waihanga i tētahi pūnaha tākaro, ngahau hohe, hākinakina hoki kia whakaatu nei i tana ūnga ki te Tiriti O Waitangi me ngā mātāpono Tiriti o te Rāngai, te Kaitiakitanga, me te Whakaurunga.

I te tau 2019, i whakapuakina e Ihi Aotearoa te ūnga a te rōpū, ā, i whakapuakina ai i te horopaki o te tākaro, te kori tinana, me te hākinakina hoki. I whakatūngia te kaupapa nei mā te whakatūturu i te whakaata a te Rautaki Hua Ihi Aotearoa i ngā ūnga ki Te Tiriti o Waitangi, me ngā Hua Whāinga Roa o te Mauri Ahurea. 

E mārama ana a Ihi Aotearoa ki te rahi o ngā mahi puawai ai i ēnei tauākī whakaaweawe. Kua peka mātou ki tētahi ara ahurea-rua e whanake ai tā mātou mātauranga ahurea Māori, e whakaata ai tēnei ki tō mātou pūnaha, me te whakamana i Te Tiriti o Waitangi 

English version

Tā mātou ūnga ki Te Tiriti o Waitangi

Kua ū a Ihi Aotearoa ki te tautīnei i te mana o Te Tiriti o Waitangi me ngā mātāpono Tiriti o te Rāngai, te Kaitiakitanga, me te Whakaurunga. Tā mātou tauākī ūnga:

Ko Te Tiriti o Waitangi tō Aotearoa puka orokohanga. E ū ana a Ihi Aotearoa ki te whakatūturu i te mana o Te Tiriti o Waitangi me ngā mātāpono Tiriti o te Rāngai, te Kaitiakitanga, me te Whakaurunga.

E ū ana mātou ki te rāngai tangata whenua me te tiakitanga o te ahurea Māori me ngā taonga. E whai mana ana ki a mātou te kōhure e whakatinanahia e te tangata whenua i te kori tinana, me tō mātou angitu ki te ao whānui. E whakapono ana mātou ki te hirahira o te hononga ahurea-rua kaha ki tō tātou tuakiri ā-motu, me te hauora.

Ka kitea e Aotearoa tana pito mata i te tākaro, te kori tinana, me te hākinakina ina e oti i te tangata whenua tātou ko ngā tāngata katoa o Aotearoa te mahi tahi, me te angitu engia ko rātou anō.

Ngā mātāpono o Te Tiriti o Waitangi
Rāngai

E ū ana a Ihi Aotearoa ki te rāngai me te tangata whenua. Ka whakaae mātou, mā te mahinga tahitanga, ki te aronga rāngai, me ngā kaupapa e āwhinatia tahitia te rāngai, e pai ai te hauora o te tangata whenua tātou ko ngā tāngata katoa o Aotearoa. 

Kaitiakitanga

E ū ana a Ihi Aotearoa ki te tiakitanga hohenga o ngā tikanga Māori, te reo, ngā taonga, me ngā mātauranga Māori. Mā ō mātou rāngai, hononga hoki ki te tangata whenua, e tautokona ai e mātou te puawaitanga a te tino rangatiratanga o te tangata whenua.

Whakaurunga

E ū ana a Ihi Aotearoa ki ngā whaiwāhitanga taurite, hangarau hoki ki te tangata whenua tātou ko ngā tāngata katoa o Aotearoa. E whai mana ana ki a mātou te hiahia kia rapu ara kōhure e oti ai i te tangata whenua tātou ko ngā tāngata katoa o Aotearoa te mahi tahi, me te angitu engia ko tātou anō.  

Treaty of Waitangi

Sport NZ Ihi Aotearoa is committed to building a play, active recreation and play system that reflects its commitment to Te Tiriti o Waitangi and the Treaty principles of Partnership, Protection and Participation. 

In 2019 Ihi Aotearoa announced the organisation’s commitment and articulated this from a play, active recreation and sport perspective. We enacted this commitment by ensuring that Sport NZ Outcomes Framework reflected our Te Tiriti o Waitangi commitment through the System and Cultural Vitality Long Term Outcomes.  

Ihi Aotearoa is aware that there is much to do to bring to life these aspirational statements.  It is a bi-cultural journey that we have embarked on and will remain recommitted to increase our learning of Māori culture, reflect this learning into our system and honour Te Tiriti o Waitangi.  

Our commitment to Te Tiriti o Waitangi

Sport NZ Ihi Aotearoa is committed to upholding the mana of Te Tiriti o Waitangi and Treaty principles of Partnership, Protection and Participation. Our commitment statement:

Te Tiriti o Waitangi is Aotearoa New Zealand’s founding document. Sport NZ Ihi Aotearoa is committed to upholding the mana of Te Tiriti o Waitangi and the principles of Partnership, Protection and Participation. 

We are committed to partnership with tangata whenua and the protection of Māori culture and taonga. We value the distinctiveness that tangata whenua bring to physical activity and our success on a world stage. We believe a strong bi-cultural foundation is critical to our national identity and wellbeing.  

Aotearoa New Zealand will realise its full potential in play, active recreation and sport when tangata whenua and all New Zealanders are able to participate and succeed as themselves.

Principles of the Treaty of Waitangi
Partnership

Sport NZ Ihi Aotearoa is committed to partnership with tangata whenua. We will, through joint action, agree on a partnership approach and kaupapa that mutually benefit the partnership, to improve the wellbeing of tangata whenua and all New Zealanders.

Protection

Sport NZ Ihi Aotearoa is committed to the active protection of te reo, tikanga, taonga, and mātauranga Māori.  Through our partnerships and relationships with tangata whenua, we will support the realisation of tangata whenua tino rangatiratanga.

Participation

Sport NZ Ihi Aotearoa is committed to equitable and accessible opportunities for tangata whenua and all New Zealanders. We value the need for culturally distinctive pathways that enable tangata whenua and all New Zealanders to participate and succeed as themselves.

Sign up to receive our Kaupapa Māori newsletter 

Kūkū te Kererū is your six-weekly dose of our latest kaupapa Māori news, events and stories from Sport NZ Ihi Aotearoa and across the play, active recreation and sport sector. We’ll cover updates from our work, share what’s happening in the sector plus some interesting and inspiring stories that you’ll just have to sign up to see! 

If you require an accessible version of any content on the site please contact us and we will be happy to assist.

Get Active
Find a sport or recreation activity
Browse Directory
Sport NZ
Who we are and what we do
ABOUT US
Funding
Information on funding
BROWSE FUNDING
Stay updated
Me whakahoutia

Sign up to our regular newsletters that connect Sport NZ to all those involved in the play, active recreation and sport sector.

burger close icon

Stay updated

Me whakahoutia

Keep up-to-date with news, events, and initiatives across the play, active recreation and sport sector.
No thanks