Ētahi rauemi

Resources

Ngā rauemi mō te hunga e rapu ana I te mahinga tika, te āwhina, me te rangahau whānui nei i ngā ara e whanake ai te mahinga tahitanga me ngā Māori.

Resources to find good practice, advice and research on a range of areas to help improve the way you work with Māori.

Ngā kōrero pono

Case studies

Tirohia ā mātou kōrero pono e hāngai ana ngā kaupapa ‘hei Māori’ e whakaarotau ana i te painga o ngā āhuatanga kōhure ā-ahurea i te kaiārahitanga me te whakarato.

Take a look at our case studies that focus on ‘as Māori’ initiatives that prioritise the value of cultural distinctive elements in leadership and delivery.

He hononga

External links/connections

E whakakotahi ana a He Oranga Poutama ki ngā rārangi Rōpū Hākinakina ā-Motu Māori

He Oranga Poutama partners and Māori National Sport Organisations directory

^

Find what you were looking for?

Take this short survey to help us improve your experience on this website.

If you require an accessible version of any content on the site please contact us at info@sportnz.org.nz and we will be happy to assist.

Get Active

Find a sport or recreation activity

Browse Directory
Sport NZ

Who we are and what we do

ABOUT US
Funding

Information on funding

BROWSE FUNDING

Stay updated

Me whakahoutia

Sign up to our regular newsletters that connect Sport NZ to all those involved in the play, active recreation and sport sector.