Skip to Content

Ētahi rauemi

Resources

Ētahi rauemi
Resources

Ngā rauemi mō te hunga e rapu ana I te mahinga tika, te āwhina, me te rangahau whānui nei i ngā ara e whanake ai te mahinga tahitanga me ngā Māori.

Resources to find good practice, advice and research on a range of areas to help improve the way you work with Māori.

Ngā kōrero pono
Case studies

Tirohia ā mātou kōrero pono e hāngai ana ngā kaupapa ‘hei Māori’ e whakaarotau ana i te painga o ngā āhuatanga kōhure ā-ahurea i te kaiārahitanga me te whakarato.

Take a look at our case studies that focus on ‘as Māori’ initiatives that prioritise the value of cultural distinctive elements in leadership and delivery.

Reports from 2020 sector futures process

He hononga
External links/connections

E whakakotahi ana a He Oranga Poutama ki ngā rārangi Rōpū Hākinakina ā-Motu Māori

He Oranga Poutama partners and Māori National Sport Organisations directory

If you require an accessible version of any content on the site please contact us and we will be happy to assist.

Get Active
Find a sport or recreation activity
Browse Directory
Sport NZ
Who we are and what we do
ABOUT US
Funding
Information on funding
BROWSE FUNDING
Stay updated
Me whakahoutia

Sign up to our regular newsletters that connect Sport NZ to all those involved in the play, active recreation and sport sector.

burger close icon

Stay updated

Me whakahoutia

Keep up-to-date with news, events, and initiatives across the play, active recreation and sport sector.
No thanks