Skip to Content

Tākaro Māori

Māori play

Māori Play in Aotearoa

Ka tuku a Tākaro Māori i ngā tamariki ki te whakamātau i te harikoa me te ngahau, ka tukua hoki rātou kia whakamātauria ō rātou ahurea, ō rātou whakapapa, me te ao e noho ai rātou.

Tākaro Māori allows tamariki to experience joy and fun while giving them the opportunity to make sense of their culture, whakapapa, and the world they live in.

Mēnā ka tiro atu ki te tākaro mā te tirohanga Māori, ka kitea te tukanga motuhake a Aotearoa nei ki te tākaro, arā, he tukanga ka aro atu ki ngā pūkenga me te ahurea o te tangata, ka mutu, ko tōna pūtaketanga ko te mātauranga Māori.

Ko te wāhi ki a mātou o Ihi Aotearoa ko te whakarite i ngā āheinga maha e tukua ai ngā tamariki ki te tākaro i ngā mahi e hāngai ana ki a rātou me ō rātou ahurea. E takoto ana i te hononga whakahirahira o te iwi Māori ki te taiao tētahi āheinga motuhake ki te whakamihi, ki te whakanui hoki i te tākaro Māori.

“Kia kawea tātou e te wairua o te tākaro”.

Mō te taha ki te tākaro Māori, he wāhanga nui tō te taiao: nā te taiao i whakatau ka pēhea te tākaro i ngā rā o mua, ka mutu e tohu tonu ana te taiao i a tātou me pēhea te tākaro ināianei, me pēhea hoki te tākaro hei te anamata.

Ko te whai painga o te Tākaro Māori ko te:

  • tuku i ngā tamariki ki te tākaro i runga i te ngākau Māori
  • waihanga i ngā hononga whai tikanga ki ētahi atu
  • whakakaha i te tuku ihotanga o te reo me ngā tikanga ā-iwi i tēnā whakatipuranga ki tēnā whakatipuranga, i tēnā taumata ki tēnā taumata
  • whakarite i ngā āheitanga mā ngā tamariki kia mōhio mai ai rātou ko wai rātou, nō hea rātou i a rātou e whakangahau ana
  • whakanui i te mātauranga taketake me te tirohanga motuhake o Aotearoa ki te tākaro.

Ināianei, e kitea ana ko te hokinga mai o ngā taonga tākaro, ngā māra hupara, me te whakawhanaketanga o ētahi kēmu hou kua waihangatia e te Māori, me te Māori, mā te Māori.

Nā te mea ko mātou te kaitiaki o te pūnaha mō te tākaro, ngā mahi a te rēhia, me te hākinakina, he whāinga tō mātou ki te haumanu, ki te taumanu, ki te whakaora hoki i ngā kōrero tuku iho mō te tākaro Māori, ka mutu, e ngākaunui ana mātou ki te mātua whakarite kia tautīneitia, kia pupuritia hoki te mana o te tākaro Māori.

 


 

Looking at play through a te ao Māori lens shows us a distinct Aotearoa New Zealand approach to play which is strengths-based, culturally appropriate, and grounded in mātauranga Māori.

Sport NZ has a role to play in making sure tamariki have plenty of opportunities to play in ways that are relevant to them and their culture. The special relationship Māori have with the environment offers us a unique opportunity to acknowledge and celebrate tākaro Māori.

"Let us be taken by the spirit of play."

When it comes to tākaro Māori, the taiao plays a key role in the way we once played, the way we currently play and the way we want to play in the future.

The value of Tākaro Māori includes:

  • offering tamariki an opportunity to play as Māori
  • creating meaningful connections with others
  • enabling cultural knowledge and language transmission across generations and at all levels
  • creating opportunities for tamariki to understand who they are while having fun
  • celebrating our indigenous knowledge and unique view on Play in Aotearoa.

We are now seeing a resurgence of opportunities in ngā taonga tākaro, māra hupara and the development of new and emerging games developed by, for and with Māori.

As kaitiaki of the play, active recreation and sport system, we have a goal to restore, reclaim and revitalise traditional knowledge surrounding tākaro Māori and we are committed to ensuring the mana of tākaro Māori is upheld and maintained.

Te Hōtaka a Tākaro Māori  

Kei roto i te hōtaka a Tākaro Māori ko ētahi ataata e kitea ai te ao o te tākaro Māori ki Aotearoa nei. Ko te whāinga ko te whakaatu i te painga o te tākaro nā te Māori, mā te Māori, ki tō te Māori taha, ā, ka noho tēnei hei rauemi mā ngā whānau e hiahia ana ki te whakarite i ngā wāhi mō te tākaro ki roto i ō rātou ake hapori. Ka whakaaturia ētahi kawau mārō o te ao tākaro Māori me te wāhi o te tākaro ki roto i ngā whānau Māori i a rātou e haere ana i te ao.  

Tākaro Māori Video Series 

The Tākaro Māori video series profiles stories that provide a window into Māori Play in Aotearoa. The series aims to demonstrate the value of play by, for, with and as Māori and will form a set of resources for whānau who wish to enable play opportunities locally. The video series showcases Māori champions of play and the real-life application of play for whānau Māori as they journey through life.  

If you require an accessible version of any content on the site please contact us and we will be happy to assist.

Get Active
Find a sport or recreation activity
Browse Directory
Sport NZ
Who we are and what we do
ABOUT US
Funding
Information on funding
BROWSE FUNDING
Stay updated
Me whakahoutia

Sign up to our regular newsletters that connect Sport NZ to all those involved in the play, active recreation and sport sector.

burger close icon

Stay updated

Me whakahoutia

Keep up-to-date with news, events, and initiatives across the play, active recreation and sport sector.
No thanks